HEEL-WBS als basis voor dijkversterkingsprojecten

Work Breakdown Structure (WBS)

De Basis-WBS van HEEL geeft een overzicht van (mogelijk) uit te voeren werkzaamheden, generiek voor elk dijkversterkingsproject. Vanwege de scope van HEEL, is de Basis-WBS vooralsnog toegespitst op dijkversterkingsprojecten. Door de opzet kunnen andere projecten er echter ook gebruik van maken.