Begrippenlijst

Gezamenlijke definitie van begrippen

Bij elkaar te begrijpen helpt het als je dezelfde taal spreekt. Vandaar dat we met de betrokken waterschappen onderstaande begrippenlijst hanteren. Uitgangspunt was de begrippenlijst Leidraad SE in GWW versie 3. Deze hebben we samen aangescherpt en gevalideerd.

Tijdens het maakproces van producten zoals onze procesbeschrijvingen en het ontwikkelen van de Relatics-omgeving, komen we regelmatig tot aanscherpende inzichten. Daarmee passen we de lijst regelmatig aan. De onderstaande lijst is de meest actuele versie van de begrippenlijst van HEEL.