Decomponeren

Iteratief specificeren vindt plaats op verschillende abstractieniveaus. Daarbij werkt men vanuit het doel naar de uiteindelijke oplossing. De invulling van de probleemstelling van de klant wordt opgedeeld in behapbare stukken (afbreken van de complexiteit). Binnen SE gebeurt dit voor objecten en functies maar ook voor specificaties, activiteiten en bijvoorbeeld projectorganisatie.

Functionele samenhang
Tijdens het ontwerp van een systeem ontstaan vanuit de te vervullen functies deelsystemen en systeemelementen. Hieraan kunnen functies en aspecten worden toebedeeld; dit noemen we alloceren. Door de gemaakte ontwerpkeuzes en allocatie ontstaan afgeleide eisen. Bij deze gelaagdheid bij de probleemaanpak en het ontwerpen van oplossingen moet aandacht zijn voor de functionele samenhang en het minimaliseren van raakvlakken. Een systeemdecompositie kan bijvoorbeeld plaatsvinden naar functievervullers, naar discipline (kunstwerken, wegen, installaties) of geografie (tunnelmoot 1, 2 en 3).

Eisen afleiden
Eisen kunnen we niet opdelen (decomponeren) omdat deze worden afgeleid van de systeemdecompositie en de bovenliggende eis(en). Een eisendecompositie bestaat daarom niet; wat wel bestaat is een eisenstructuur of -hiërarchie. Afgeleide eisen kunnen in deze hiërarchie worden toegevoegd op basis van de gekozen oplossingen. De directe relatie tussen eisen geeft, samen met de gekozen oplossing, inzicht in de manier waarop de bovenliggende eis wordt ingevuld. Traceerbaarheid van eisen is niet los te zien van de gekozen oplossing. Met het verifiëren van alle onderliggende eisen is niet vanzelfsprekend aangetoond dat ook de bovenliggende eis is geverifieerd. Het systeem moet aan elke eis worden geverifieerd en voor elke eis moet een verificatiemethode worden vastgesteld. Validatie borgt dat de ontwerpkeuze juist is gespecificeerd. Een uitzondering op het niet kunnen opdelen van eisen, vormt het ‘budgetteren’ van eisen, waarbij de eis op systeemniveau wordt gesplitst naar eisen voor verschillende systeemdelen. De geëiste prestatie wordt daarbij verdeeld over de verschillende delen.

« Terug naar vorige pagina