Het V-model: top-down specificeren, bottom-up realiseren

Bij complexe systemen herhaalt het iteratieve proces van specificeren zich op meerdere detailniveaus. Op basis van de bestaande set met eisen worden ontwerpkeuzes gemaakt. Van dit ontwerp kunnen eisen worden afgeleid die leiden tot ontwerpkeuzes op een concreter en specifieker niveau (of een kant-en-klaar product). Dit iteratieve proces leidt tot een decompositie van het te realiseren systeem. Het resultaat van het doorlopen van dit iteratieve proces in de ontwikkelfase is een gespecificeerd systeem, inclusief het daaraan getoetste ontwerp. Vervolgens wordt het ontworpen systeem bottom-up gerealiseerd en hoofdzakelijk geverifieerd aan het ontwerp. Het detailniveau van specificeren wordt bepaald door het risicoprofiel, de complexiteit van het te realiseren systeem en de benodigde concreetheid van informatie om het systeem te kunnen realiseren.

voorbeeld-v-model

« Terug naar vorige pagina