Informatielevering aan (potentiële) opdrachtnemers

Het is belangrijk om bij de aanbesteding informatie beschikbaar te stellen die gegadigden niet zelf (of niet tijdens de aanbestedingsfase) kunnen achterhalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie als keuzes die zijn gemaakt en kostenintensieve informatie zoals grondonderzoek of verkeersmodellen.
De contractspecificatie is een uitsnede van de systeemspecificatie voor dat deel dat in het contract wordt ingekocht. Het bevat dus ook de informatie uit de systeemspecificatie die betrekking heeft op het contract. Dit zijn: al gemaakte keuzes, de verrichte onderzoeken en andere uitgangsgegevens en de ontwerpen en de bijbehorende verificaties en validaties.
De status en traceerbaarheid van de klanteisen en klantwensen – en de door de uitsnede van de contractspecificatie uit de systeemspecificatie ontstane raakvlakken – moeten ook in de contractspecificatie duidelijk zijn. Zeker als voor gunning niet met deze belanghebbenden mag worden gesproken maar er verantwoordelijkheid voor stakeholdermanagement via het contract bij de opdrachtnemer wordt neergelegd.

« Terug naar vorige pagina