Kansen benutten binnen de oplossingsruimte

Als een contractspecificatie een zekere abstractie in zich heeft, bestaat er een zekere oplossingsruimte voor de markt om met innovatieve oplossingen te komen, ofwel: een kans. Belanghebbenden kunnen deze ruimte in negatieve zin zien als een risico op een mogelijk niet-gewenste (deel)oplossing. Waar zich risico’s bevinden, kan dit binnen de contractspecificatie met meer gedetailleerde eisen worden ingeperkt. Waar men de innovatiekracht van de markt – oftewel de kansen – wil benutten, specificeert men de oplossing op een hoger abstractieniveau. Het is verstandig om de specificatie te scannen op vrijheden die hieruit kunnen volgen. En daarbij te bepalen of de keuzes die worden opengelaten al dan niet wenselijk zijn.

« Terug naar vorige pagina