Tijd en aandacht voor het ‘projectvocabulaire’

Goed communiceren begint ermee dat partijen elkaar begrijpen en aan bepaalde begrippen dezelfde inhoud toekennen. Vandaar dat het goed is om bij de start van een nieuwe fase van een project het taalgebruik en de definities vast te leggen. Wat wordt verstaan onder verificatie of onder een systeemdecompositie? En valt onder een weg alleen het asfalt, of valt ook de geleiderail eronder? Een afbeelding kan zaken helpen verhelderen. Net als checken of de ander de termen herkent die jij gebruikt.

Begrippenlijst
Maak bij de start van een project een begrippenlijst aan, zodat je het samen over hetzelfde hebt. Dat is ook prettig op het moment dat mensen op het project worden vervangen. De begrippenlijst van de Leidraad SE, de Concepten Bibliotheek voor de Gebouwde Omgeving (CB-NL) en, wanneer beschikbaar, een specifiekere objectentypebibliotheek kunnen daarbij als basis dienen. De lijst dient verder te worden uitgewerkt met termen die voor het eigen project van toepassing zijn. Besteed hier bij elke nieuwe fase van het project opnieuw aandacht aan.

« Terug naar vorige pagina