Afstemmen afspraken met belanghebbenden

In de fasen voorafgaand aan de aanbesteding zijn veel afspraken gemaakt met belanghebbenden. Niet in alle gevallen worden deze ook in het contract opgenomen. Soms willen belanghebbenden echter eerder gemaakte afspraken herzien of komen ze met nieuwe eisen. Het is dan belangrijk dat gemaakte afspraken goed zijn vastgelegd. Dit voorkomt discussie achteraf. Opdrachtgevers kunnen voor deze discussies een procedurele en financiƫle voorziening opnemen. Opdrachtnemers kunnen de (individuele) inlichtingenrondes gebruiken om gekozen oplossingsrichtingen binnen de oplossingsruimte te valideren. Deze rondes moeten dan ook in de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen. Om met meer ontwerpvrijheid te kunnen samenwerken, is het verstandig een periode in te plannen waarin opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk invulling geven aan de oplossingsruimte. Dit zonder dat daar een vastgestelde contractsom aan ten grondslag ligt. Dit kan bijvoorbeeld door een contractsom met een bandbreedte uit te vragen. De keuzes binnen de oplossingsruimte moeten dan vallen binnen deze bandbreedte.

« Terug naar vorige pagina