Contracten beheersen

In de GWW-sector is de omgeving – en daarmee een project – nooit statisch. De omgevingsdynamiek zorgt steeds voor wijzigingen. SE helpt om de scope in kaart te brengen en hierop te anticiperen. Dat maakt dat betrokken partijen de impact van wijzigingen scherp hebben. Het is dus zinnig het contract te richten op de dynamiek en niet op een statisch geheel. Betrokken organisaties gebruiken scopemanagement om de grenzen van het aangenomen contract te bewaken en zetten daarbij contractbeheersing in om de uitvoering van uitbestede contracten te bewaken. De opdrachtnemer kan – via de traceerbaarheid van eisen naar ontwerpkeuzes – de impact van een contractwijziging duiden. In overleg wordt al dan niet besloten tot een contractwijziging, waarna de scope weer helder is. De wijziging is dan onderdeel van het geldende contract en valt daarmee onder contractbeheersing.

« Terug naar vorige pagina