Raakvlakken in kaart en expliciet afgestemd

Binnen het system of interest en daarbuiten moeten de verschillende objecten op elkaar aansluiten. Vaak werken verschillende teams aan de objecten binnen het systeem. Het is daarom van belang dat alle relevante raakvlakken, zowel intern als extern, in kaart zijn gebracht. Leg de relevantie raakvlakken vast in een raakvlakspecificatie. Definieer hierin het raakvlak, de betrokken objecten en organisatie(onderdelen) en de maatregelen die nodig zijn om het raakvlak te beheersen. De uiteindelijke afspraak kan worden vastgelegd in nieuwe eisen.

« Terug naar vorige pagina