Paul Robijn

In onze afdelingsvisie hebben we als speerpunt efficiënter werken benoemd.  Door middel van SE kunnen we expliciet en gestructureerd werken over de hele Levenscylus.  First-time-right bouwen. HEEL als overkoepelende organisatie over de waterschappen gaat ons daarbij helpen. Ik breng onze ervaringen van de implementatie bij het Hoogheemraadschap van Rijnland graag in.

Overig nieuws

HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
HEEL en hWh werken samen aan Tooling
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen