Paul Robijn

In onze afdelingsvisie hebben we als speerpunt efficiënter werken benoemd.  Door middel van SE kunnen we expliciet en gestructureerd werken over de hele Levenscylus.  First-time-right bouwen. HEEL als overkoepelende organisatie over de waterschappen gaat ons daarbij helpen. Ik breng onze ervaringen van de implementatie bij het Hoogheemraadschap van Rijnland graag in.

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen