HEEL

Betrokken partners
Zeventien waterschappen en RWS werken op dit moment aan de processen en producten van HEEL. Onze integrale aanpak zorgt ervoor dat we steeds de samenwerking opzoeken. Op dit moment doen we dat met het Waterschapshuis (tooling), Stowa (relatie beheer en projecten), de Unie van Waterschappen (framing en relatie bestuur) en de Taskforce Deltatechnologie (effectief betrekken marktpartijen). De alliantie van alle waterschappen en onze samenwerkingspartners legden in dit manifesto vast hoe we samenwerken.