HEEL

Betrokken partners
21 Waterschappen, marktpartijen en RWS werken samen aan de producten (structuren en processen) van HEEL. Onze integrale aanpak zorgt ervoor dat we steeds de samenwerking opzoeken. Op dit moment doen we dat met het Waterschapshuis (WILMA en tooling), Stowa (relatie beheer en projecten), de Unie van Waterschappen (framing en relatie bestuur) en de Taskforce Deltatechnologie (effectief betrekken marktpartijen). De alliantie van alle waterschappen en onze samenwerkingspartners legden in dit manifesto vast hoe we samenwerken.