SE-Implementatie

Van papier naar praktijk
SE van papier naar praktijk brengen is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor veel organisaties is dit een uitdaging die langere tijd aandacht vraagt. Op deze pagina vind je producten die ondersteunen bij de implementatie. Zowel bij implementatie op het project als implementatie binnen de organisatie. Lees bijvoorbeeld meer in deze handreiking implementatie.

Roadmaps

De roadmaps van HEEL geven een overzicht van de verschillende (mogelijke) stappen bij implementatie. Implementatie is geen lineair proces, wel zijn er fasen te onderscheiden. Deze vind je in de roadmap. De fasen zijn voorzien van activiteiten. We kennen twee roadmaps: één op organisatieniveau en één op projectniveau.

Roadmap Organisatie Roadmap Project

Do’s en Dont’s bij implementeren

Wat werkt bij implementatie en wat niet? In de do’s lees je welke stappen en acties bijdragen aan effectief implementeren. Bij de dont’s lees je welke valkuilen je beter kunt overslaan. Voorzien van een set ‘beginnerskansen’.

DO’s bekijken Dont’s bekijken

Workshops

Op dit moment zijn er 5 HEEL-workshops, om de processen verder te trainen bij de waterschappen. Elke workshop kent een eigen focus en is losstaand en individueel te volgen. Het verdient echter de voorkeur om alle workshops (liefst op volgorde) te doorlopen. Als professional, of met het hele projectteam. De workshops zijn ook met open inschrijving te volgen, en per projectteam aan te vragen.

Workshops bekijken

Weerstand of misverstand?

Bij elke verandering ontstaat weerstand. Dat uit zich bij SE-projecten bijvoorbeeld in opmerkingen over de zin of onzin van SE. Via onderstaande button lees je de meest voorkomende weerstanden. We gaan hier inhoudelijk op in. En dan blijken weerstanden vaak op misverstanden te berusten.

Weerstanden bekijken

Artikel over implementeren van SE voor Sigma

Veel waterschappen geven de processen van HEEL een plek in de bestaande werkwijze. Bijvoorbeeld door er in het kwaliteitsmanagementsysteem of het projecthandboek aandacht aan te besteden en de processen hierin op te nemen. Projectleider HEEL, Miranda van Ark, schreef een artikel over de vergelijkbare uitdagingen bij het implementeren van SE en kwaliteits-management, voor het vakblad Sigma.

Artikel lezen (PDF)

Coaching-on-the-job

Wil je meegenomen worden in de toepassing van het SE-proces op jouw project of binnen jouw organisatie? Of wil je sparren over de implementatie van één of meerdere HEEL-processen? Op het project, dan wel in de bredere organisatie? Vraag dan een sessie coaching-on-the-job aan.

Coaching-on-the-job