Competenties bij SE

Door de naam Systems Engineering lijkt bij SE de nadruk te liggen op de techniek. Toch zijn voor het goed toepassen van SE juist ook competenties op het vlak van houding en gedrag essentieel. De ontwikkeling van deze competenties draagt bij aan snellere en beter onderbouwde besluitvorming, betere informatievoorziening en minder conflicten tussen partijen.