De DO’s bij de implementatie van SE

SE organisatiebreed invoeren

SE invoeren is voor de meeste bedrijven een proces van jaren. Dit dient integraal opgepakt te worden, met aandacht voor processen, procedures, hulpmiddelen, kennis en cultuur. Hieronder een lijstje do’s om op in te zetten bij de invoering van SE. Deze kunnen de bedrijfsbrede implementatie ondersteunen en versnellen.