Weerstand of misverstand?

Bij elke verandering ontstaat weerstand. Dat uit zich bij SE-projecten bijvoorbeeld in opmerkingen over de zin of onzin van SE. Hieronder lees je de meest voorkomende weerstanden. We gaan hier inhoudelijk op in. En dan blijken weerstanden vaak op misverstanden te berusten.