Overzicht basisspecificaties

De decompositie/basisspecificaties zijn nog in ontwikkeling. Bij de basisspecificaties vind je straks een overzicht van de waterschappen en de specificaties die er zijn. De herbruikbaarheid hiervan verschilt van basisspecificatie tot basisspecificatie. Sommige specificaties zijn op één project gebruikt en kunnen ter inspiratie dienen. Andere zijn gezamenlijk ontwikkeld en breed gevalideerd. De status van de basisspecificatie lees je bij het document.