Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen

Na een flinke aanloop startte afgelopen september het HEEL-traject. Hierbinnen werken waterschappen aan het versterken en uniformeren van de SE-werkwijze binnen de waterschappen. In korte tijd groeide het Actieteam naar 15 betrokken waterschappen. In subgroepen worden onderwerpen uitgewerkt, waarbij het klanteisen- en specificatieproces als eerste worden opgepakt. 

De prioritering van onderwerpen is door de waterschappen samen bepaald. Daarnaast is er aandacht voor de opzet van een overzicht aan basisspecificaties en de (door)ontwikkeling van een gezamenlijke BSD (Basisspecificatie Dijk).

Daarnaast is gestart met het maken van overzichtsplaten (geHEEL) die de processen in perspectief van het hele project en Asset Management plaatsen. HEEL werkt samen met partijen in de omgeving, zoals de Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis (als het gaat om tooling) en Stowa (waar het Asset Management betreft). 

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL