Bouwteam aan de slag met HEEL-processen

Project Sliblijn Rioolwaterzuivering Echten past processen toe

De beslistafel van project Sliblijn Rioolwaterzuivering Echten besloot begin dit jaar de HEEL-processen te gaan toepassen. Het Bouwteam, dat bestaat uit waterschap Drents Overijsselse Delta en meerdere aannemende partijen, richt zich daarmee stevig op SE. De focus licht op de processen rondom klanteisen, verificatie en validatie.

Het bouwteam kiest voor deze aanpak omdat de gestructureerde werkwijze van HEEL helpt bij het vinden van een technische oplossing die aantoonbaar invulling geeft aan de eisen en gewenste functionaliteiten. Uiteenlopende leden van de ontwerptafel, bestaande uit een ontwerpleider en specialisten van waterschap en opdrachtnemers werken aan de toepassing.

Voor waterveiligheid én waterketen
Voor HEEL is het interessant dat er met deze aanpak processen worden toegepast op een waterketenproject. Het zwaartepunt van HEEL ligt immers bij HWBP- en daarmee waterveiligheidsprojecten. De opzet van de processen is echter bruikbaar op uiteenlopende projecten. Waaronder dus waterzuiveringsprojecten.

Meeprofiteren van leerervaring
De omgevingsmanager van HEEL, Hans Ekelmans, is betrokken bij het project. Hij adviseerde, samen met een aantal bouwteamleden, om de HEEL-processen toe te passen. Het advies beschrijft dan ook hoe de concrete toepassing van HEEL-processen vormgegeven kan worden binnen het project rioolwaterzuivering. Het project deelt op termijn graag de ervaringen die ze opdoet. Zo kunnen andere projecten meeprofiteren van de leerervaring.

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen