Fotoreportage HEEL-dag

Inhoudelijke uitwisseling, ambitie en positieve energie

Tijdens de eerste HEEL-dag ontmoetten ruim 70 SE-geïnteresseerden van de aangesloten waterschappen, Rijkswaterstaat en marktpartijen elkaar. De aanwezigen werden welkom geheten door Miranda van Ark (projectmanager HEEL) die inging op het belang van samenhang. Dit zowel tussen ontwikkelingen als SE, BIM en AM als tussen opdrachtgevers en marktpartijen. Mervyn Suurmond van Tauw zorgde als dagvoorzitter dat het programma vlot verliep.

Vier waterschappen vertelden over hun uitdagingen bij de invoering van SE (Drents Overijsselse Delta, Rivierenland, Zuiderzeeland en Delfland). Dit leverde mooie discussie op met de zaal.

Na het overhandigen van de Gouden vink door HWBP-directeur Erik Wagener aan de voorzitter van de Taskforce Deltatechnologie Menno Steenman, was het tijd voor de break out-sessies.

Daarbij vertelde Leo van Ruijven over de samenhang SE/BIM/AM en toonde hij met een praktijkvoorbeeld hoe stevig ingericht informatiemanagement het AM-proces kan professionaliseren. Cees van Leeuwen schetste de informatiemodellen die HEEL opzet en Erik Klijn Velderman vertelde over de Work Breakdown Structure (WBS) van HEEL. Tijdens de aansluitende terugkoppeling ontstonden mooie, inhoudelijke discussies met de zaal.

Aansluitend schetsten Ronald Diependaal en Rembrandt Koops de uitdagingen die zij tegenkwamen tijdens 15 jaar invoering van SE bij ProRail.

Bij de opening van de markt deelden Jorg Willems (HWBP) en Ivo Dellemann (PWW) hun wensen en verwachtingen voor HEEL. Aansluitend konden de aanwezigen de handreikingen, informatiebladen en processen van HEEL hard copy verzamelen.

Tot slot was er een borrel waar uitgebreid werd gereflecteerd, bijgepraat en inhoudelijk gediscussieerd. Al met al smaakte de bijeenkomst naar een vervolg. Dit vindt plaats eind 2023/begin 2024. Wederom met een inhoudelijk programma en interessante sprekers. Dit keer hopelijk in combinatie met BIM en AM-ontwikkelingen. Een mooi vervolg op het thema samenhang.

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen