Handreiking Basisspecificaties gereed

Do’s en dont’s bij het maken van basisspecificaties

Uiteenlopende waterschappen werken aan basisspecificaties voor hun areaal. Ga jij binnenkort aan de slag met een basisspecificatie? Kijk dan zeker naar de Handreiking Basisspecificaties. Dit schetst hoe je het proces inricht, wie je betrekt en hoe je een effectieve dialoog opzet binnen je organisatie. Of je het nu insteekt vanuit SE of omdat je waterschap Asset Management aan het professionaliseren is. En of je nu kijkt vanuit waterkering, watersysteem of vanuit waterketen; de handreiking kan je verder helpen.

De handreiking is bedoeld ter inspiratie bij het opstellen van je basisspecificatie. Daarvoor is vooral gekeken naar de ervaringen die bij het maken van de BSD (Basisspecificatie Dijk) van HEEL zijn opgedaan. 

Op weg naar overzicht basisspecificaties 
Uiteraard kunnen we binnen HEEL niet alle basisspecificaties ontwikkelen die relevant zijn voor projecten binnen het werkveld van de waterschappen. Wel willen we een overzicht bieden van de basisspecificaties die ontwikkeld worden en zijn en ook werken we toe naar een ‘HEEL-stempel’. Dit zijn basisspecificaties waarvan de HEEL-waterschappen aangeven dat ze goed bruikbaar zijn voor andere waterschappen. Daarbij hebben we steeds oog voor het begrip ‘ maatwerkruimte’. Dit betekent dat we kijken welk deel te standaardiseren valt en waar ruimte nodig is voor eigen invulling. Of dit nu is op project- of waterschapsniveau. 

Objectenboom
In het overzicht, dat wordt opgehangen aan de objecttypen die binnen de waterschappen worden toegepast, tonen we zowel de basisspecificaties die binnen HEEL ontwikkeld zijn, als de basisspecificaties die bij de waterschappen beschikbaar zijn, maar ook de basisspecificaties die in ontwikkeling zijn. Zo zie je snel of de basisspecificatie waar jij mee aan de slag wil, al voorbeelden kent. Dit overzicht vind je op termijn op onze website. De handreiking vind je nu al op de website.

Wat is een Basisspecificatie?
Een basisspecificatie is een gestructureerd overzicht van eisen aan een bepaald objecttype. Je kunt het zien als een bibliotheek van eisen of een eisenset voor een bepaald objecttype. De basisspecificatie geeft een startpunt voor een klanteisen-, systeem- of vraagspecificatie binnen het areaal van een waterschap. Deze kan betrekking hebben op bijvoorbeeld een dijk, een waterkerend kunstwerk, een stuw of een nabezinktank. Door de voorwaarden voor een object waar mogelijk te generaliseren hoef je niet voor elk project het wiel opnieuw uit te vinden. Zeker als je meer gelijksoortige objecten aanpast, werkt dat efficiënt. Het zorgt bovendien voor een meer uniforme specificatie van gelijksoortige objecten. Uiteraard dien je bij een project naast een generieke eisenset ook locatie- of projectspecifieke eisen toe te voegen (onderdeel van het klanteisen- en specificatieproces). 

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen