HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE

Werkwijze en tooling in samenhang ontwikkelen

Het Waterschapshuis (hWh) en HEEL vonden elkaar al vroeg op het vlak van SE. hWh investeert momenteel in het ontwikkelen van uniforme templates en de aanschaf van tooling. Daarbij kijken we samen hoe we de werkwijze en tooling en bijbehorende templates goed op elkaar laten aansluiten. Zodat we samen de waterschappen optimaal ondersteunen. 

De afgelopen maanden stelde hWh een business case voor de tooling op, met betrokkenheid van diverse waterschappen. Dit om te onderzoeken welke SE-informatie waterschappen nodig hebben en welke tooling dit het beste ondersteunt. De inhoud van Leidraad SE versie 3 is daarbij – net als bij HEEL - als vertrekpunt genomen.

Uniformeren templates
Als oplossingsrichting is inmiddels gekozen voor de aanschaf van Relatics. Parallel start een proces voor het uniformeren van templates. Vanuit de beschrijving van werkwijzen en processen vanuit HEEL, leveren we de komende periode input voor deze templates. Zodat de Relatics-omgeving en de opzet van de processen elkaar optimaal ondersteunen en op elkaar aansluiten. In de loop van 2021 wordt duidelijk hoeveel waterschappen op de Relatics-inkoop aansluiten. Het inrichten van deze templates is waarschijnlijk begin 2022 gereed.

Later instappen en tijdelijk eigen omgeving mogelijk
Waterschappen die niet vanaf het begin deelnemen kunnen later instappen in het hWh-proces. Daarnaast kunnen waterschappen ervoor kiezen om eerst een eigen omgeving te gebruiken en pas later aan te sluiten op de templates van hWh/HEEL. Dit biedt een oplossing voor lopende projecten, die daarmee hun huidige omgeving blijven gebruiken, terwijl nieuwe projecten kunnen meeprofiteren van de nieuwe templates.

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen