HEEL en hWh werken samen aan Tooling

Inrichting Relatics sluit aan bij HEEL-procesbeschrijvingen

Het Waterschapshuis (hWh) en HEEL werken intensief samen. HEEL ontwikkelt, met de betrokken 17 waterschappen, procesbeschrijvingen. Samen werken hWh en HEEL aan het inrichten van de tooling (Relatics), zodat de processen en ondersteunende tooling optimaal op elkaar aansluiten. Het gezamenlijk en centraal tooling ontwikkelen zorgt voor kostenvoordeel en eenheid van werken.

Dankzij de samenwerking van hWh en HEEL krijgen deelnemende waterschappen toegang tot een template die aansluit bij HEEL en hoeven ze niet per waterschap apart de ontwikkeling te doormaken. Het template wordt centraal beheerd en doorontwikkeld conform de wensen van de waterschappen en de doorontwikkeling binnen HEEL.

Inhoud Tooling
Relatics bevat straks een informatiemodel en modules gericht op processen zoals het klanteisen-, specificatie- en verificatieproces. Daarnaast wordt een aantal omgevingen met bibliotheekfunctie ontwikkeld, zoals een omgeving voor de basisspecificaties van waterschappen. Momenteel wordt onderzocht of een centrale beheerorganisatie kan zorgen voor centrale ondersteuning op het vlak van beheer en het verbeterproces.

Pilots
Bij de inrichting van de tooling worden ook meteen gebruikerservaringen meegenomen. Zo zijn vanuit HEEL drie waterschappen betrokken. Twee hiervan - Rijnland, en Rijn en IJssel – zijn al gestart met een pilot, terwijl Zuiderzeeland in de startblokken staat. Dit zorgt ervoor dat de gebruikerservaring direct kan worden meegenomen bij het verder aanscherpen van de inrichting van de tooling.

Instapmoment
Met het HwH zijn we in gesprek over een gezamenlijk instapmoment voor waterschappen die nog niet betrokken zijn bij de dienstverleningovereenkomst voor SE tooling, zodra de template gereed is. De datum waar we in dit gesprek op aansturen is 1 oktober 2022.

Overig nieuws

HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen