HEEL informatiemodel en SE-Tools

HEEL zoekt steeds naar manieren om kennis goed en transparant te ontsluiten. En naar manieren om uitwisseling van informatie te vergemakkelijken. De organisatie Semmtech heeft daaraan een mooie bijdrage gedaan. Deze ontwikkeling is enkel nog inzetbaar voor partijen die zelf de capaciteit in huis hebben om de vertaalslag te maken naar hun eigen tooling. We werken aan betere toepassing van deze mogelijkheid.


Wanneer waterschappen expliciet willen werken met informatiemodellen, gebaseerd op SE-principes, helpt een blauwdruk die beschrijft hoe deze informatie in elkaar steekt. HEEL stelt voor de waterschappen zo’n blauwdruk op basis van processen van HEEL beschikbaar. 

Om deze blauwdruk goed te verwerken in SE-tooling heeft Semmtech deze, voor HEEL, omgezet in een Linked Data Blueprint. Linked Data is een Open Standaard formaat voor software (obv 2660-2).

Daarmee kan elke geschikte SE-tool van een waterschap het informatiemodel gebruiken voor de eigen projecten. Zeker wanneer partijen niet willen vastzitten aan één SE-tool of leverancier, is dit verstandig. Dit geeft publieke partijen de mogelijkheid om eenvoudig (en in een Open Standaard) een programma van eisen voor SE-tools uit te vragen.

Basisspecificaties HEEL in Linked Data
De watersector wil, net als andere industrieën, informatie graag goed ontsluiten en hergebruiken bij de start van een nieuw project.  Dit scheelt tijd en zorgt voor kwalitatief goede informatie. HEEL stelt daarvoor informatie zoals de Basisspecificatie Dijk (BSD) en procestemplates (o.b.v. de HEEL-processen) ter schikking. Een mooi startpunt voor ontwerptrajecten.

Als voorbeeld
Om de BSD als voorbeeld te nemen: deze is momenteel beschikbaar in Excel en het format XML. Dat maakt dat waterschappen nog moeten knippen, plakken of importeren in eigen tools. Dit is tijdrovend en kent een risico op menselijke fouten. Idealiter wordt de BSD rechtstreeks gebruikt in eigen tools en op een slimmere manier. Daarbij wordt een contract niet meer opgesteld door alle basisspecificatie te moeten importen in een SE-tool of door ze één-voor-één te knippen en te plakken uit Excel, maar systeemgericht geconfigureerd. Dat betekent dat het projectteam per systeemobject de betreffende basisspecificatie aangeboden krijgt door software.

Open Standaard
Semmtech heeft daartoe de BSD omgezet in een Linked Data bibliotheek. Linked Data is een Open Standaard die interpretabel is voor diverse software. Deze software kan daarmee de BSD rechtstreeks online bevragen en heel gericht gebruiken. Zoals gezegd is dit momenteel nog alleen bruikbaar voor partijen die hiervoor zelf de vertaalslag kunnen maken. We werken aan verdere toepassing van deze ontwikkeling.

Overig nieuws

Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen