HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)

WILMA biedt de enterprise-architectuur voor processen en systemen van waterschappen. Steeds meer waterschappen gebruiken de WILMA om hun informatiehuishouding in te richten. Het betreft daarbij een referentiearchitectuur. De processen van HEEL geven een verdiepende invulling aan enkele van de processen die in de WILMA terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan het klanteisenproces en verificatie en validatie. Vandaar dat de WILMA waar mogelijk verwijst naar de HEEL-processen. Mogelijk volgt ook een webinar over de samenhang van HEEL en WILMA.

Miranda van Ark, projectmanager HEEL: ‘We zijn blij dat de WILMA een platform biedt om de HEEL-processen te ontsluiten. Het helpt de waterschappen als we op de juiste plekken zaken met elkaar verbinden. Het voorkomt onnodig zoekwerk en dubbelingen’. Roel van den Berg en Robert Borkes van de WILMA geven aan dat de samenwerking van HEEL en WILMA mooi aansluit bij hun insteek. ‘WILMA, Samenwerken aan het waterschap van de toekomst.’ De samenwerking tussen Wilma en HEEL voorkomt dubbele ontwikkelingen en verrijkt de samenhang.

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen