In de Spotlight: TFDT

Taskforce Deltatechnologie levert denkkracht

Experts valideren producten en brainstormen over betrokkenheid markt

De Taskforce Deltatechnologie (TFDT) zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven. TFDT wil innovaties bij projecten mogelijk maken en deze projecten beter, sneller en goedkoper realiseren. De TFDT en HEEL vonden elkaar op het vlak van expliciet en herleidbaar werken op projecten.

Concreet betekent de samenwerking dat een werkgroep van de Taskforce bestaande uit mensen van Tauw, Boskalis en GMB meekijkt bij de ontwikkeling van HEEL-producten. Dit gaat om procesbeschrijvingen en informatiebladen rondom bijvoorbeeld verificatie en validatieproces en producten zoals basisspecificaties. Daarnaast buigt een klankbordgroep zich vanuit marktperspectief over hoe de markt verder betrokken kan worden bij het effectief uitdragen en gebruiken van HEEL-producten.

In de rubriek ‘in de spotlight’ van de HEEL-update zetten we elke keer een ontwikkeling in de spotlight. Dat kan een project of product zijn of een expert met bijzondere kennis. Heb jij een onderwerp dat de spotlight kan gebruiken? Laat het weten via mail@heel-nu.nu!

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen