Manifesto

Manifesto toont werkwijze bij samenwerking en HEEL-partners
Alliantie bepaalt de toon, samenwerking met Unie, Waterschapshuis en Stowa

‘Alleen ga je snel, samen kom je verder’, is een belangrijke gedachte bij HEEL. Juist door samen te ontwikkelen en valideren, creëer je zaken die echt kunnen landen binnen de waterschappen. Vandaar dat we met zestien waterschappen denken en doen bij de HEEL-ontwikkelingen. Daarnaast werken we samen met partners in de omgeving van HEEL. Hoe dat gebeurt, verwoorden deze partners in het Manifesto.

Richtlijnen bij samenwerking
De alliantie van het HWBP – gevormd door de ambtelijk opdrachtgevers van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat – onderstreept in het Manifesto wat ze van belang vindt bij de samenwerking binnen HEEL. Zoals: gedeeld eigenaarschap met een open houding vraagt om delen, leren en soms conformeren. En daarnaast stipt de alliantie de balans aan die nodig is tussen standaardisatie en de behoefte aan maatwerk. 

Unie, Stowa, hWh
Naast de alliantie geven drie belangrijke en gewaardeerde partners van HEEL aan welke raakvlakken er zijn én hoe ze samenwerken met HEEL. STOWA en HEEL vinden elkaar vanuit de wens om het waterkeringbeheer over de hele levenscyclus te professionaliseren en beheer en project constructief te verbinden. Het Waterschapshuis en HEEL zetten samen in op de ontwikkeling van een template en modules in Relatics, de ondersteunende tooling bij SE. De Unie van Waterschappen denkt mee in het traject en inspireert het team van HEEL en verbindt met de achterban. Stuk voor stuk partners die HEEL helpen uitdragen en versterken. Het hele Manifesto lees je hier.

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen