Praktijkervaringen in beeld

Gebruikers aan het woord over voordelen SE

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van werken met SE en HEEL-processen? We vroegen het bij vijf verschillende waterschappen aan onder meer een directeur, projectmanager en informatiemanager. De antwoorden waren divers. Overzicht, inzicht en grip bleken echter rode draden in de verhalen.

Waterschap Limburg zet in op één taal in de gehele organisatie.
Programmamanager Sabine Kern, Directeur Bart van den Berg en senior-adviseur Waterveiligheid Edwin van Komen vertellen hoe Limburg inzet op standaardisatie, SE en de producten van HEEL.

Interview lezen

De Markermeerdijk creëerde een integraal werk en team.
Alliantiedirecteur Wim Bovendeur en Systems Engineer Janiek Baarends laten zien hoe SE in dit project het antwoord was om beheerst en navolgbaar te werken.

Interview lezen

De IJsselmeerdijk heeft inzicht en overzicht.
Projectleider Teun Wendt en informatiemanager Rob Peeters van waterschap Zuiderzeeland laten zien hoe SE en de producten en structuren van HEEL bijdragen aan dit HWBP-project.

Interview lezen

RWZI Westerkwartier combineert creativiteit markt met kennis waterschap.
Contractmanager Stefan Spekreijse van waterschap Noorderzijlvest laat zien hoe de inzet van SE efficiency in het proces brengt en voorkomt dat je in organisaties steeds hetzelfde gesprek voert.

Interview lezen

Veessen-Wapenveld geeft met SE impuls aan standaardisatie waterschap.
Technisch manager/Projectmanager Robbert Bruin en Technisch manager beheer Arjan Verboom van waterschap Vallei en Veluwe beschrijven hoe het systeemdenken leidde tot inzicht, goed eisenbeheer en hielp bij een integrale aanpak.

Interview lezen

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen