TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto

“Samen inzetten op het spreken van dezelfde taal”

De Taskfoce Deltatechnologie levert een bijdrage aan het manifesto van HEEL. Dit manifesto wordt onderschreven door de alliantie van het HWBP en samenwerkingspartners. De alliantie – ambtelijk opdrachtgevers van de waterschappen en Rijkswaterstaat – benadrukt wat ze belangrijk vindt bij de samenwerking. De samenwerkingspartners – Het Waterschapshuis, de Unie van Waterschappen en het Stowa – beschrijven de samenwerking. Dit is nu aangevuld met de bijdrage van de TFDT.

Voorzitter van de TFDT Menno Steenman geeft aan dat marktpartijen intensiever willen samenwerken met de waterschappen volgens de HEEL-processen. ‘Het werkt als we dezelfde taal spreken’, vindt hij. Medio 2022 ontving de TFDT een gouden vink uit handen van Erik Wagener, directeur HWBP. Deze vink markeert de ambitie die is uitgesproken voor verdere intensivering van de samenwerking met HEEL. De Taskforce geeft deze vink in 2023 door aan een marktpartij die een mooie toepassing van HEEL laat zien. Wagener: ‘Het is mooi dat we samen focussen op de samenwerking in plaats van de contractvorm. Al we samen echt het gesprek aangaan, de samenwerking zoeken en een integrale werkwijze toepassen, is dat effectiever om tot succes te komen dan alle contractvormen bij elkaar.’

De Taskforce en HEEL werken het afgelopen jaar al samen, onder meer doordat de TFDT meekijkt bij de producten die HEEL ontwikkelt en suggesties doet vanuit de ervaring met deze processen in de praktijk.

De quote van de TFDT op het HEEL-manifesto:
“Dezelfde taal spreken, versterkt effectieve samenwerking. We werken samen met HEEL omdat we als marktpartijen niet elke keer opnieuw hetzelfde wiel willen uitvinden. We reviewen de HEEL-producten, zetten deze in en ontwikkelen waar mogelijk mee. Zodat we toewerken naar eenheid van werken. Als we het eens zijn over de werkwijze op de projecten, werken we vanuit eenzelfde kader en kunnen alle partijen hun eigen professionaliteit optimaal inzetten."

Het manifesto – inclusief de bijdrage van de TFDT – vind je hier

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen