Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film

De afgelopen periode leverden de subgroepen van HEEL de nodige producten op. Een paar lichten we er  graag uit. Zoals de BIM/AM/SE-plaat en de nieuwe processen waarvoor producten zijn opgeleverd. Alle HEEL-producten vind je hier.

SE en (B)IM als aanjager professioneel AM
De waterschappen beheren enorm veel kostbare assets. Hieraan worden hoge eisen gesteld, terwijl de verwachtingen van stakeholders hoog zijn. Directies willen in control zijn over de beheertaken. Dat in een steeds complexer wordende context. AM, SE en BIM zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Samen ondersteunen SE en (B)IM de effectieve uitvoering van projecten en de ontwikkeling van AM. Om deze samenhang helder in beeld te brengen, ontwikkelden we een plaat die deze samenhang toont. Deze vind je hier.

Verificatieproces
Het verificatieproces richt zich op het – met objectief bewijs - bevestigen dat aan de specificaties is voldaan. Dit zorgt dat stakeholders en opdrachtgever inzichtelijk hebben aan welke eisen is voldaan. Dit geeft expliciet inzicht in de geleverde kwaliteit. Het proces helpt bij het voorkomen van faalkosten, rework en onvrede bij stakeholders die hun wensen niet vertaald zien in de oplossing. Voor het verificatieproces creëerden we:

  • Een informatieblad
  • Procesbeschrijving Vaststellen verificatieproces
  • Procesbeschrijving Plannen verificaties
  • Procesbeschrijving Uitvoeren verificaties
  • Template Verificatieplan
  • Template Verificatierapport

Deze vind je op de downloadpagina van onze website.

Validatieproces
Het validatieproces heeft tot doel een verklaring van de stakeholders te krijgen dat het resultaat voldoet aan het beoogd gebruik of de beoogde toepassing. Met het validatieproces wil je een werkend systeem opleveren dat voldoet aan het beoogde gebruik én de toepassing in zijn omgeving. Daarvoor valideer je de vertaling van stakeholdersbehoeften op bepaalde momenten in het proces. Voor het validatieproces ontwikkelden we:

  • Een informatieblad
  • Procesbeschrijving vaststellen validatiestrategie
  • Procesbeschrijving plannen validaties
  • Procesbeschrijving uitvoeren validaties

Ook deze documenten vind je op de downloadpagina van HEEL.

Film en meer op heel-nl.nu
Naast de inhoudelijke producten is er op heel-nl.nu ook een film te vinden die op hoofdlijnen de aanleiding en werkwijze van HEEL schetst. Deze wordt door HEELnemers gebruikt om HEEL in de eigen organisatie toe te lichten. De film is te vinden op de startpagina van de website.

Wil je een van bovenstaande, of andere producten downloaden? Je vindt ze op de download-pagina van HEEL. Deze is steeds in ontwikkeling. We voegen nieuwe producten toe én updaten bestaande producten met voortschrijdend inzicht.

Huidige onderwerpen
De prioritering van onderwerpen die HEEL oppakt is door de waterschappen samen bepaald. Het klanteisenproces en specificatie-, verificatie- en validatieproces zijn afgerond. Inmiddels zijn werkgroepen actief op de onderwerpen: Basis-WBS, informatiemanagement, configuratiemanagement, risicomanagement en implementatie. Daarbij is er ook voor gekozen om ondersteuning te bieden op de onderwerpen ‘structureren project’ en ‘ontwerpproces. Ook loopt de opzet van een overzicht van Basisspecificaties door en is een groep bezig met een roadmap implementatie. Mocht je kennis op een van deze onderwerpen willen aanleveren dan is dat van harte welkom op mail@heel-nl.nu!

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen