What’s new(s)?

De afgelopen periode leverden de subgroepen van HEEL de nodige producten op. Hierbij is steeds een brede validatieslag met aangesloten waterschappen uitgevoerd. Inmiddels heeft HEEL een flinke gereedschapswand gecreëerd met processen en tools. Alle HEEL-processen en de ondersteuning vind je hier. Hieronder de nieuwste producten.

Informatiemanagement, Risicomanagement en Configuratiemanagement
Voor elk van deze processen is een informatieblad gemaakt, vaak aangevuld met procesbeschrijvingen.

  • Risicomanagement gaat in op de relatie tussen risicomanagement en de SE-processen. Het beschrijft per HEEL-proces welk inzicht risicomanagement geeft in dit proces, en omgekeerd.
  • Configuratiemanagement gaat in op het beheren en inzichtelijk maken van de impact van wijzigingen aan structuren en configuratie-items (denk aan objecten (SBS), werkpakketten (WBS), eisen en vastgestelde documenten).
  • Informatiemanagement gaat in op het vertalen van de informatiebehoefte vanuit de verschillende werkprocessen in de juiste informatievoorziening op het project.

Structureren project & Ontwerpproces
Daarnaast zijn er ook informatiebladen gemaakt over het structureren van het project en het ontwerpproces. Structureren project gaat in op het concreet en herleidbaar vastleggen van de inhoudelijke kaders voor het project. Deze kaders worden bij elke projectfase geactualiseerd. Het proces zorgt ervoor dat de projectopgaven en doelstelling expliciet worden gemaakt, het beschouwde systeem is gedefinieerd en de uit te voeren werkzaamheden zijn gedefinieerd en georganiseerd. Het kent procesbeschrijvingen over: concretiseren projectopgave, definiëren beschouwd systeem, benoemen werkzaamheden en organiseren werkzaamheden.

Het ontwerpproces gaat in op hoe een klantvraag vanuit de KES (Klant Eisen Specificatie) wordt vertaald naar een passend ontwerp en bijbehorende specificaties in de SES (Systeem Eisen Specificatie).

Huidige onderwerpen
De prioritering van onderwerpen die HEEL oppakt is door de waterschappen samen bepaald. Inmiddels zijn er ondersteunende producten voor veel inhoudelijke processen. Momenteel zijn werkgroepen actief op de onderwerpen: WBS en proceseisen, Basisspecificaties en eisenbibliotheek, Basisdecompositie, Implementatie en een handboek HEEL. Mocht je kennis op een van deze onderwerpen willen aanleveren – of andere ideeën willen delen - dan is dat van harte welkom op mail@heel-nl.nl

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
What’s new?
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen