What’s new?

Website, geHEEL-platen en Klanteisen- en Specificatieproces

De afgelopen periode leverden de subgroepen van HEEL de nodige producten op. Een paar lichten we graag uit. Zoals de hernieuwde website en de geHEEL-platen. De eerste processen waarvoor producten zijn opgeleverd, zijn het Klanteisenproces en het Specificatieproces.

De geHEEL-platen
De geHEEL-platen tonen de samenhang tussen de processen die we uitwerken. De platen tonen waarom we HEEL opstarten (niveau 1), hoe de SE-processen plaatsvinden binnen de beheer- en onderhoudscyclus (niveau 2) en welke hoofdprocessen en onderwerpen HEEL uitwerkt (niveau 3). Rond november krijgen de geHEEL-platen een update.

Klanteisenproces
Het klanteisenproces helpt bij het concreet en herleidbaar vastleggen van de klantvraag. Zo zijn de behoeften van de klant expliciet en kan het stakeholdermanagement professioneel worden uitgevoerd. Dit draagt bij aan draagvlak en klanttevredenheid. Voor het klanteisenproces creëerden we een informatieblad en procesbeschrijvingen ‘inventariseren stakeholders’, ‘definiëren klantwensen’ en ‘honoreren klanteisen’. Informatieblad en procesbeschrijvingen vind je hier.

Specificatieproces
Met het specificatieproces komt je tot een systeemeisenspecificatie. Zo is de juiste informatie beschikbaar voor de volgende stap in het ontwerpen én verifiëren van je systeem. Het specificatieproces zorgt dat de klanteisen systematisch en traceerbaar in het ontwerpproces worden opgenomen. Het informatieblad en de processen analyseren systeem, definiëren systeem en opstellen en beheren systeemspecificatie vind je hier.

Heel-nl.nu
Wil je deze en meer producten downloaden? Je vindt ze op de website van HEEL. Deze is recent vernieuwd. Een paar zaken, zoals de decompositie van basisspecificaties en de kennisbasis worden de komende tijd verder uitgewerkt. En we voegen natuurlijk voortdurend nieuwe producten toe.

Huidige onderwerpen
De prioritering van onderwerpen die HEEL oppakt is door de waterschappen samen bepaald. Nu het KES en specificatieproces zijn afgerond zijn werkgroepen actief op de onderwerpen: validatie verificatie, implementatie en WBS en proceseisen. Ook loopt de opzet van een overzicht van Basisspecificaties door en is een groep bezig met een roadmap implementatie. Mocht je kennis op een van deze onderwerpen willen aanleveren dan is dat van harte welkom op mail@heel-nl.nu!

Overig nieuws

HEEL informatiemodel en SE-Tools
Fotoreportage HEEL-dag
Praktijkervaringen in beeld
What’s new(s)?
Implementatie-ondersteuning
TFDT levert bijdrage aan HEEL-Manifesto
HEEL-processen opgenomen in WILMA-architectuur (Waterschapshuis)
Bouwteam aan de slag met HEEL-processen
IN DE SPOTLIGHT: Marktpartijen dragen bij aan HEEL
Samenhang BIM/AM/SE, producten verificatie en validatie en film
In de Spotlight: TFDT
Manifesto
Wil je bijdragen? Zet jezelf op de radar!
Wil je bijdragen? Vul de HEEL-enquête in!
Handreiking Basisspecificaties gereed
HEEL en het Waterschapshuis versterken elkaar op vlak SE
GEZOCHT: TWEEDE OMGEVINGSMANAGER HEEL
Actiegroep HEEL van start met 15 betrokken waterschappen