Onderhoud

Dan volgt het moment dat de bouw gereed is en het systeem in gebruik wordt genomen. Het overdrachtsdossier wordt samengesteld. De opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de aansluitende wegen over aan de gemeente en die voor het spoor aan ProRail. De weg en brug vallen onder het beheer van de provincie, terwijl een door de opdrachtnemer opgezette onderhoudsorganisatie het onderhoud verzorgt. Daarbij bestaan goede afspraken tussen eigenaar en opdrachtnemer over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Op basis van de eisen die de opdrachtgever aan de beschikbaarheid van de brug stelt is al tijdens de ontwikkeling van het ontwerp aangetoond dat de toe te passen systeemdelen voldoen aan deze beschikbaarheidseisen. Ook werden al eisen gesteld aan het type inspecties en de gewenste frequentie die tijdens de onderhoudsperiode nodig zijn. Dit om de gewenste beschikbaarheid te kunnen realiseren. Na vijf jaar blijkt een onderdeel van de besturing veel sneller te slijten dan verwacht. De brug dreigt hierdoor de gevraagde beschikbaarheid niet te halen. De opdrachtnemer grijpt terug op de eisen uit het contract, analyseert de kosten gedurende de levenscyclus en past een nieuw systeemdeel in. Dit systeemdeel legt hij vast in de sinds de start van het project operationele, configuratiemanagement-database. Zo is steeds de meest actuele configuratie van de brug beschikbaar (Zie ook: BIM inzetbaar bij configuratie- en informatiemanagement).

31 december 2033 is de definitieve einddatum van het project. Hier vindt de overdracht naar de opdrachtgever plaats. De inwoners van Donk en Raaksmeer zijn dan alweer jaren gewend aan de goede bereikbaarheid. Het evenementencomplex is een populair uitje in de regio. En de kinderen uit Raaksmeer weten niet beter dan dat je daar – via de brug over de Poel – zó bent.

« Terug naar vorige pagina