Inspectie- en onderhoudsstrategie

Een systeem en de daaraan gestelde eisen vragen om een integrale benadering van de ontwikkeling hiervan en het vaststellen van een inspectie- en onderhoudsregime. De in de concept- en ontwikkelingsfase gemaakte keuzes zijn van invloed op de uit te voeren inspecties en het uit te voeren onderhoud. Een beweegbare brug vraagt bijvoorbeeld om ander onderhoud dan een tunnel. Andersom beïnvloeden de wijze van onderhoud en inspectie de keuzes in de voorgaande fasen. Als ergens een inspectie moet worden uitgevoerd, moet in het ontwerp wel een inspectiepad zijn opgenomen. Voor een integrale benadering dient vanaf de start van het project de kennis uit de onderhoudsorganisatie te worden gebruikt bij het maken van keuzes. De RAMS-analyse en LCC-analyse zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

« Terug naar vorige pagina