Levenscyclusbenadering

SE richt zich op de klantbehoeften tijdens de gehele levenscyclus. Daarom sturen alle processen op optimalisatie over de levenscyclus van een systeem: de levenscyclusbenadering. Voor een gedegen analyse van de levenscyclus zijn verschillende methoden en technieken beschikbaar: de RAMS-analyse. Een andere methode is de Life Cycle Costs-analyse (LCC).

Levenscycluskosten
De levenscycluskosten (Life Cycle Cost) zijn alle kosten die door de eigenaar worden gemaakt om een systeem te verwerven, te exploiteren tegen de gewenste eisen en af te stoten. Met een LCC-analyse wordt het totaal aan levenscycluskosten ingeschat en de invloed van belangrijke factoren op deze kosten geanalyseerd. Een LCCanalyse is in elke fase van belang. Bij elke ontwerpkeuze kan worden bepaald welke invloed deze keuze heeft op de totale kosten van de levenscyclus.
Het op elkaar afstemmen van ontwerp, gebruik, instandhouding en sloop van het systeem zorgt voor realisatie van de gewenste prestaties van het systeem tegen minimale levenscycluskosten. Denk hierbij niet alleen aan de kosten, maar bijvoorbeeld ook aan de gevolgen voor aspecten als veiligheid en onderhoudbaarheid.

« Terug naar vorige pagina