Ontwikkeling en contractering

De aanbesteding kan starten, het is nu aan de gegadigden om de input van het aanbestedingsdossier, waaronder bijvoorbeeld de contractspecificatie, uit te werken tot een inschrijving. De eisen op het laagste niveau hoeven niet van een ontwerp te worden voorzien. Hier zit de oplossingsruimte voor de opdrachtnemende partijen.

Het aanbestedingsdossier werd voorafgaand aan de aanbesteding vanuit verschillende disciplines getoetst. Binnen het projectteam van de opdrachtgever gaan stemmen op om de eisendatabase in het aanbestedingsdossier op te nemen. Vanuit contractjuridisch oogpunt kiest men er echter voor om de contractspecificatie in de vorm van een tekstdocument in het dossier te stoppen. Dit met de opmerking dat de database wel ter informatie kan worden verstrekt.

Diverse gegadigden melden zich. Na selectie blijven er vijf partijen over. Deze ontvangen in twee rondes inlichtingen van de opdrachtgever. Na deze vragen- en beantwoordingsrondes is een aantal wijzigingen in het aanbestedings­dossier doorgevoerd. Alle vijf de partijen analyseren het contract en de meegeleverde informatie. Zo willen zij de vraag van opdrachtgever en belanghebbenden helder krijgen. Iedere partij ontwikkelt een ontwerp op basis van het aanbestedingsdossier. Binnen de contractspecificatie zoeken ze de oplossing die de meeste meerwaarde biedt. Onderscheidend vermogen zit in slimme oplossingen die passen in de oplossingsruimte die de opdrachtgever biedt. Iedere gegadigde denkt na over de diepgang van de doorontwikkeling en legt deze vast in een eigen V&V-strategie. Een van de onderdelen waarvoor een slimme oplossing moet worden gevonden, is de reeën kolonie die leeft in het gebied dat de spoorlijn doorkruist. Hiervoor dragen de gegadigden een oplossing aan (Zie ook: duidelijk zijn over oplossingsruimte).

Een groot deel van het (O)TB wordt in het hoofd contract verwerkt, andere delen worden door de opdrachtgever in kleinere contracten aan specialistische bureaus uitbesteed. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van de bittervoorns die nu in het meer Poel zitten. Een ecoloog krijgt de opdracht deze tijdig af te vangen en te herplaatsen. De realisatie van een stuk natuurgebied compenseert de verloren habitat. Dit regelt de opdrachtgever in een apart contract.

De gegadigden zijn ondertussen verder gegaan met het uitwerken van het ontwerp en het verifiëren van dit ontwerp aan de contractspecificatie. Ze stellen het inschrij ­ vingsdossier samen en dienen dit in. De opdrachtgever weegt de biedingen en gunt het project aan de partij met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

« Terug naar vorige pagina