Aandacht voor overdragen en doorvragen

Ergens in het proces draagt de opdrachtgever de eisen en de daarbij behorende oplossingsruimte over aan de opdrachtnemer. Dit vraagt om heldere communicatie. Voor de opdrachtgever betekent dit dat deze bij het overdragen de benodigde informatie meegeeft en doorvraagt of de informatie is begrepen. Voor de opdrachtnemer betekent dit dat deze doorvraagt en samenvat. Deze aandacht voor heldere communicatie is uiteraard ook nodig op momenten dat de opdrachtnemer overdraagt aan onderaannemers.

« Terug naar vorige pagina