Aanleveren van de database

Het contract kent een contractspecificatie die als tekstdocument is opgenomen in het contractdossier. De opdrachtgever bouwt deze contractspecificatie meestal op in een digitale database. Opdrachtnemers vragen regelmatig om de levering van deze digitale database. Aangezien de database geen contractuele status heeft, levert de opdrachtgever deze enkel als extra hulp. Aan de database kan de opdrachtnemer echter geen rechten ontlenen. In de toekomst kan het mogelijk worden dat baselines in een digitale database een contractuele status krijgen. In dat geval kunnen de tekstuele contractspecificaties mogelijk verdwijnen.

« Terug naar vorige pagina