Uitvoering

Zodra de eerste paal de grond in gaat, nodigt de minister de wethouders, opdrachtnemer en burgers van Donk en Raaksmeer uit voor een bescheiden feestje op de nieuwe locatie van de projectontwikkelaar.

Nog niet alle delen van het ontwerp zijn volledig af, maar voor die delen die zijn geverifieerd en gevalideerd kan worden gestart met de uitvoering. Terwijl de eerste paal de grond in gaat, werkt de staalleverancier al hard aan het beweegbare deel van brug; de val (Zie ook: belanghebbenden betrekken bij ontwerpkeuzes). De opdrachtnemer toetst op regelmatige basis het proces van de leverancier en voert steekproeven uit op het gerealiseerde product van de staalleverancier.

Niet veel later zijn de landhoofden gereed, terwijl het baanlichaam hiernaartoe inmiddels is aangelegd. De opdrachtnemer heeft het betonwerk gekeurd volgens alle kwaliteitseisen die eraan zijn gesteld (Zie ook: kwaliteitssysteem en aantoonbaarheid). In de basculekelder werkt men ondertussen hard door, zodat alles op tijd klaar is als de staalleverancier een week later de val invaart. Tijdens de ontwerpfase is met de vaarwegbeheerder afgesproken dat dit invaren in de nacht van zondag op maandag plaatsvindt. Dit beperkt de hinder voor het vaarverkeer tot een minimum.

De maatvoeringscontrole van zowel de opdrachtnemer als de staalleverancier voldoet: de val past tussen de landhoofden. De val wordt vergrendeld in de open stand en de installateur, die verantwoordelijk is voor het werkpakket installaties, start met het voltooien van de besturing en de signalering. Alle signalering en besturingsonderdelen worden afzonderlijk getest. Na twee maanden is het zover: de brug kan in zijn geheel worden getest. Samen met de provincie, die de brug gaat exploiteren, test men de brug op alle gevraagde functies: gewone bediening, noodbediening, noodstroom en signalering. Alles blijkt te werken; de brug kan in gebruik worden genomen.

Omdat de opdrachtnemer de brug gaat onderhouden, draagt deze de brug nog niet over. Hij levert de gebruiksvoorschriften aan de provincie. Wel draagt de opdrachtnemer de faunatunnels over. Hij verzamelt hiervoor de informatie waarvan vooraf is afgesproken dat deze nodig is. Dit zijn bijvoorbeeld de onderhoudsvoorschriften, de as built-tekeningen, de uitgevoerde verificaties en validaties en het V&G-dossier (Veiligheid en Gezondheiddossier). Donks Landschap gaat akkoord met het overdrachtsdossier conform de ILS en neemt de faunatunnels in beheer (Zie ook: professioneel opdrachtgeverschap).

« Terug naar vorige pagina