Testen

Voorafgaand, tijdens en na integratie van het systeem vinden diverse tests plaats. Testen is een vorm van verificatie: voldoet het (deel van het) systeem aan de eisen. Het kan echter ook validatie zijn: doet het systeem wat de gebruiker ervan verwacht? De resultaten van deze tests worden als bewijsvoering opgevoerd in het V&V-rapport van het betreffende (onderdeel van het) systeem. Bij alle hierna genoemde testen is de afnemer van het product aanwezig. Bij de afname van de componenten, bijvoorbeeld de werking van een scheepvaartsein, test men de componenten bij de leverancier (Factory Acceptance Test (FAT)). Op de bouwplaats wordt deze component dan nogmaals getest. Dit kan losstaand van het deelsysteem of geïntegreerd ter plekke met een Site Acceptance Test (SAT), waarbij de variant al geïntegreerd in het deelsysteem ook wel een Integral Site Acceptance Test (iSAT) wordt genoemd. In het voorbeeld van het scheepvaartsein is dit bijvoorbeeld de scheepvaartseininstallatie. Blijkt dit goed te werken, dan is het van belang ook de integratie met het totale systeem te testen. In dit voorbeeld betekent dit dat getest wordt of de scheepvaartseinen goed samenwerken met het bedieningssysteem van de brug. Dit kan plaatsvinden als het volledige systeem is afgerond. De tests richten zich dan op de gevraagde systeemfuncties, Site Integration Test (SIT). Deze systeemfuncties zijn bijvoorbeeld gespecificeerd in een Operational Concept Descriptions (OCD).

« Terug naar vorige pagina