Verificatie en validatie door onderaannemers

Vaak ontwerpen en bouwen leveranciers en onderaannemers een deel van het hele systeem. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van dit deel. De opdrachtnemer is dan opdrachtgever voor deze leverancier of onderaannemer. Ook hier vinden verificatie en validatie plaats. De opdrachtnemer kan in zijn rol als opdrachtgever bijvoorbeeld van de onderaannemer vragen dat deze een strategie voor verificatie en validatie vastlegt. Hij kan ook gebruikmaken van audits om deze te toetsen. Het is goed hier vooraf duidelijke afspraken over te maken.

« Terug naar vorige pagina