Expliciet en traceerbaar werken

De informatie in grote projecten bevindt zich bij verschillende mensen, op verschillende locaties en in verschillende fasen. Dat vraagt om het helder vastleggen en overdragen van informatie en keuzes, oftewel: expliciet en traceerbaar werken.

Expliciet werken is voor de meeste mensen geen natuurlijk gedrag. Deze werkwijze zorgt er echter voor dat informatie zo wordt vastgelegd dat deze kan worden begrepen en gebruikt zoals de afzender het bedoeld heeft. Het draagt bij aan de traceerbaarheid. Expliciet werken vraagt van de zender dat deze voldoende informatie toevoegt, bijvoorbeeld de keuzes én de argumentatie waarom een bepaalde keuze is gemaakt. Projectmedewerkers dienen dit zich te realiseren als ze keuzes maken of kennis opdoen die noodzakelijk is om vast te leggen en te delen. Het werkt daarbij het efficiëntst als men deze informatie vastlegt op het moment dat de keuze of afspraak wordt gemaakt of de kennis wordt opgedaan. Zorg dat de (project)organisatie is ingericht op expliciet werken, bijvoorbeeld door in het projectplan te benoemen wat je wilt gaan vastleggen in het project.

« Terug naar vorige pagina