Iteratief specificeren

De complexiteit en dynamiek van de klantbehoefte vragen om een iteratieve werkwijze. Het probleem is vaak niet in één keer in een oplossing te vatten. Keuzes zorgen voor voortschrijdend inzicht, mogelijke aanvulling van de klanteisen en nadere analyse van het probleem. SE gaat uit van een iteratief specificatieproces waarbij functies, eisen en oplossingen in samenhang worden ontwikkeld. Bij complexe systemen herhaalt het iteratieve proces van specificeren zich op meerdere detailniveaus (figuur 16, pag. 40), waarbij elke verdieping resulteert in een specificatie. Je kunt deze specificaties zien als verschillende versies of baselines, van dezelfde systeemspecificatie. Het verschil tussen deze versies betreft de diepgang of gedetailleerdheid. Bij elke stap in de detaillering is het van belang de ontwerpen te verifiëren aan de eisen op het desbetreffende niveau. Daarnaast moet je de gemaakte keuzes valideren aan het beoogde gebruik en de samenhang van verschillende ontwikkelde deelsystemen binnen een samengesteld systeem toetsen. Het eindresultaat van het doorlopen van dit iteratieve proces is een gespecificeerd systeem. De opeenvolgende iteratieve stappen worden regelmatig weergegeven in een V-model.

detailniveau-specificeren

« Terug naar vorige pagina