System of interest en system of systems

De waarnemer bepaalt de waarneming en definitie van een systeem. Iedere belanghebbende beschouwt het systeem vanuit zijn belangen en verantwoordelijkheden. Dit noemen we het ‘system of interest’.

Het is van belang om, met behulp van omgevingsmanagement, te werken aan een gezamenlijk beeld van het systeem, dat wordt gedeeld door alle belanghebbenden. Een contextdiagram kan het systeem in zijn omgeving schetsen en brengt de externe raakvlakken gestructureerd in beeld. Dit is noodzakelijk om de juiste systeemeisen boven tafel te krijgen. Daarbij ondersteunt het de afstemming tussen projectteam en belanghebbenden over de projectscope, ofwel over het systeem.

System of systems
Een systeem is deel van een groter geheel. Dit grotere geheel noemen we een system of systems. Vanuit het perspectief van een andere waarnemer kan dit evengoed een systeem zijn. Het is van belang om deze gelaagdheid in systemen en het bestaan van verschillende perspectieven voor ogen te houden en hierover expliciet te communiceren.

systeem-systeemcontext

« Terug naar vorige pagina