Validatie en verificatie in de verkenning

De in de verkenningsfase geïnventariseerde behoeften en wensen worden vastgelegd in klanteisen en -wensen. Deze worden vertaald naar systeemeisen. Om te borgen dat de vertaling op de juiste manier plaatsvond, worden deze aan de belanghebbenden voorgelegd (validatie). De systeemeisen zijn vervolgens input voor de ontwerpen die worden ontwikkeld en kunnen vervolgens ook aan deze eisen worden getoetst (verificatie). Vervolgens kunnen de ontwerpen ook worden voorgelegd aan de klant (valideren).

Bij dit proces kan het gebeuren dat eisen en wensen tegenstrijdig zijn en tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het besluit over de eisen die worden meegenomen dient te worden teruggekoppeld naar de klant. Het ontwerp dat op basis van deze eisen wordt ontwikkeld, moet worden geverifieerd aan alle eisen uit de systeemspecificatie. De resultaten van zowel verificatie als validatie worden meegenomen naar de vervolgfasen van het project en de systeemontwikkeling.

« Terug naar vorige pagina